Politica de Privadesa

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de f ormularis.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest f ormulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.
Com exercitar els drets:

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrita ASSOCIACIÓ ESPORTIVA B ELLSPORT amb domicili en AV. MARE DE DÉU DE BELLVITGE 7, 08907 HOSPITALET DE L LOBREGAT, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic info@pmbellvitge.com incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:


● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió. ● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BELLSPORT està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció d e Dades la indicada en el cas d’Espanya.
La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels q uals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.

Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic