Pilates

Activitat dirigida que té com a finalitat reforçar i tonificar els músculs, millorar la postura i aportar flexibilitat i equilibri involucrant tant el cos com la ment.  Millora el to muscular i la flexibilitat tot disminuint el nivell d’estrès!