GAC

GAC (Glutis, Abdominals i Cames)
Activitat amb suport musical que es basa en la tonificació de grans grups musculars, com a són el glutis, els abdominals i les cames. Té com a objectiu millorar la força, resistència de glutis, abdominals i cames.