Abdominals

Activitat de curta durada que combina diferents exercicis de tonificació per tal d’enfortir la part abdominals i lumbar.