Stretching

El stretching és un mètode d’estirament muscular, una barreja d’exercicis que han sorgit a partir de la gimnàstica tradicional, la dansa clàssica i el ioga.
Aquesta pràctica consisteix a estirar tots els músculs del cos, segment a segment, de forma lenta i precisa. Malgrat la seva aparent senzillesa, els exercicis de stretching són relativament complexos i la seva execució exigeix molta concentració i rigor.
Tot es desenvolupa de forma tranquil·la i relaxada. El principi bàsic és l’estirament passiu. Sobretot, no cal anar a cops. Cal mantenir-se immòbil, concentrar-se en la posició i expirar profundament intentant arribar una mica més lluny amb cada expiració.